• Latest Post
 • Hottest Thread
 • Most Viewed
admin   راهنمای فنی آپدیت نیولایت
admin   آپدیت 1630 برای دستگاه کارمن at
runna   runna--a2c85595300-airbag 92
runna   فایل های ایربگ خودروی رانا-a2c33205900
runna   airbag kia cerato 95910 - 1m300 at25256 CLEAR
runna   فایل های ایربگ خودروی آریسان- a2c98081100
runna   برنامه ايربگ خودروي -8200769222----l90
runna   tn03198506 tiba 2airbag - Orange
runna   Tiba(2 Air Bag)(Orange) TN03098526
admin   آپدیت جدید کارمن شماره 18b0

انجمن تخصصي كارمن

به انجمن خوش آمدید

 1. انجمن كارمن &update software Threads / Posts  آخرين نوشته

  برای آپدیت دستگاه خود به این قسمت مراجعه کنید.

  1. انجمن مشتريان كارمن

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 55
   • نوشته ها: 88
  2. کاتالوگ i100 به همراه آپدیت در زیرشاخه این انجمن

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 5

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. کاتالوگ i700 به همراه آپدیت در زیرشاخه این انجمن

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 19

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  4. کاتالوگ New Lite به همراه آپدیت در زیرشاخه این انجمن

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  5. کاتالوگ i300 به همراه آپدیت در زیر شاخه این انجمن

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 6

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  6. کاتالوگ AT به همراه آپدیت در زیرشاخه این انجمن

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 61

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  7. کاتالوگ VCI به همراه آپدیت در زیرشاخه این انجمن

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  8. این بخش برای پرسش و پاسخ در مورد مشکلاتی که برای شما ایجاد شده.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 34

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  9. محیطی برای مشکلات فنی و بخش آموزش

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 26

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 4

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  11. این بخش برای معرفی مدیران محترم انجمن می باشد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 133

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  12. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 11
  13. شامل کلیه نرم افزارهایی که به دستگاههای شرکت کارمن و خودروهای وارداتی احتصاص دارد.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 5

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  14. این بخش مربوط به اطلاعات عمومی انواع خودرو می باشد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 16

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 2. انجمن مجیک باکس update software & MAGIC BOX Threads / Posts  آخرين نوشته

  تنها کاربران این دستگاه قادر به مشاهده این انجمن می باشند. برای آپدیتها و سئوالات یا مشکلات مربوط به دستگاه. و همچنین آموزشهای تصویری و ویدئویی

  1. در این مجموعه آپدیتهای مجیک باکس قرار می گیرند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 8
  2. در این مجموعه آموزشهای تصویری یا ویدئویی مربوط به مجیک باکس قرار می گیرد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 4

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. در این مجموعه سئوالات و مشکلات مربوط به مجیک باکس جهت رفع و تصحیح دستگاه برای آپدیتهای بعدی، قرار می گیرد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  4. در این بخش مشکلات مجیک باکس را اطلاع رسانی کنید

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  8. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  9. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  10. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  11. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  12. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  13. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  14. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   هرگز
  15. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  16. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  17. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  18. مدیران این مجموعه:آقایان سعیدیان-شریعتی-حیدری-طهماسبی-زرقامی-علیمحمدی-پودینه-رحمانزاده-مجدری .می باشند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 3. انجمن خدماتی گروه فنی مهندسی دلتا((مهندس سعید کشت کار)) Threads / Posts  آخرين نوشته

  این انجمن برای محصولات گروه فنی مهندسی دلتا می باشد. ارایه خدمات و آموزش...بردهای چند منظوره تعمیراتی ایسیوها

  1. محصولات تولیدی گروه فنی مهندسی دلتا به همراه توضیحات و عکس در این قسمت قرار میگیرند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 4

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. مجموعه های آموزشی استفاده بهتر از محصولات تعمیراتی گروه فنی مهندسی دلتا در ایسیوها

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. کاربران محترم میتوانند برای پرسش و پاسخ محصولات تعمیراتی ایسیوها از این قسمت استفاده کنند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 4. تالارکیلومترهای دیجیتال (Digitals Kilometer) Threads / Posts  آخرين نوشته

  برای تمامی خودروها از همه برندها

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 4

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 20

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 5

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 6

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 11

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 16

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 5. تالار تعمیرات کامپیوتر خودروها (ECU-BSI-BM34-ICU-CPH-COM2000) Threads / Posts  آخرين نوشته

  تعمیر انواع کامپیوتر خودرو

  1. S2000 10 * S2000 11 * S2000 PL4 * LC * SLC * ILC * S2000 PL4 FC5 * S2000 35 *S2000 3E * S2000 3F * Valeo J34 * Valeo J35

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 38
   • نوشته ها: 45

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. 7.3 * 5.2 * 7.4.4 * 7.4.9 * 7.4.11 * 745

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 31

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. CB5 - CB4 - CA0 - CI6 - CI5 - CI4 - CI3 - CI2 - CI1-CGE

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 35

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 4

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 7

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 17

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. نودها و ماژولهای خودروهای مالتی پلکس و اکوماکس

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   هرگز
  8. ایسیوهای متفرقه اعم از ایرانی و خارجی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 12
   • نوشته ها: 22

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 6. نرم افزارهای خودرو (Software Vehicle) Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 5

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 6

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 7. ترمزABSوايربگAirbag Threads / Posts  آخرين نوشته

  شامل ترمز و ایربگ کلیه خودروهای داخلی

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 20

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 12
   • نوشته ها: 14

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 8. خودروهای گازسوز (CNG-LPG) Threads / Posts  آخرين نوشته

  شامل تمامی خودروهای داخلی از کمپانیهای ایرانخودرو و سایپا و بهمن خودرو

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 14

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 13

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 5

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 9. سیستم تهویه مطبوع و کولر (Air conditioners and coolers) Threads / Posts  آخرين نوشته

  شامل تمامی خودروهای داخلی و وارداتی

  1. سيستم تهويه مطبوع و کولر

   بخشهای:تجربيات همکاران.نرم افزار.نقشه و اطلاعات فنی در این قسمت می باشد.

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 10. تالار ایران خودرو (Iran Khodro Technical) Threads / Posts  آخرين نوشته

  شامل تمامی محصولات ایران خودرو

  1. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران نودها،ماژولها و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 25

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 53
   • نوشته ها: 73

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 18

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران نودها،ماژولها و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران نودها،ماژولها و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 7

   آخرين نوشته:

   هرگز
 11. تالار سایپا ( Saipa Technical) Threads / Posts  آخرين نوشته

  تمامی محصولات سایپا و زامیاد

  1. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 9

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 16

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 7

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. وانت زامیاد

   (1 مشاهده)

   شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 3

   آخرين نوشته:

   هرگز
 12. تالار گروه بهمن ( Bahman Group Technical) Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. وانت ( تک کابین کاپرا - دو کابین کاپرا)

   شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

  2. وانت ( تک کابین مزدا - دو کابین مزدا)

   شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

  3. سیبا ون - نارون

   شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

  4. شامل، نقشه های الکتریکی، پرسش و پاسخ، اطلاعيه فنی، تجربيات همكاران و سیستم های الکتریکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3

   آخرين نوشته:

   هرگز
 13. خودروهای ساخت کره جنوبی Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 231
   • نوشته ها: 290

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 59
   • نوشته ها: 91

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 29

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 6

   آخرين نوشته:

   هرگز
 14. خودروهای ساخت ژاپن Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 48
   • نوشته ها: 49

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 28

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 29

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 90
   • نوشته ها: 120

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 42
   • نوشته ها: 59

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 11

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 15. خودروهای مونتاژ ایران Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 22

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 6

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 27

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 27

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 20

   آخرين نوشته:

   هرگز
 16. خودروهاي ساخت انگلستان Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 17. خودروهای ساخت آمریکا Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 23

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 25

   آخرين نوشته:

   هرگز
 18. خودروهای ساخت کشور چین Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. محصول مشترک کرمان موتور و چین

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. H330-H220-H320-H230-V5

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 13

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 29

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 9

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 4

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. برای سایر برندهای چینی که در این مجموعه انجمن خاص ندارند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   هرگز
 19. خودروهاي ساخت ايتاليا Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 7

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 11

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   هرگز
 20. خودروهاي ساخت فرانسه Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 87
   • نوشته ها: 109

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 32

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 31

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 21. خودروهای ساخت آلمان Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 54

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 35

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 7

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

در این لحظه 37 کاربر در سایت آنلاین و در حال فعالیت هستند. تعداد 0 عضو و 37 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 1,371 نفر در تاریخ 11-30-2019 و در ساعت 11:49 PM بوده است


[] [مدیریت سایت] [معاونت ارشد آموزشی سایت] [معاونت ارشد فنی سایت] [معاونت آموزشی سایت] [معاونت سایت] [ناظر ارشد سایت] [ناظرسایت] [مدیرانجمن خودروهای وارداتی] [مدیر سیستم ضد سرقت] [مدیریت کل تالار کیلومتر] [مدیریت تالار ایرانخودرو] [مدیریت تالار ایسیو] [مدیریت تالار سایپا] [نمایندگان فروش دستگاه کارمن] [اعضای اصلی و استفاده کنندگان دستگاه کارمن] [VIP2تأیید شده] [VIP1] [] کاربر اخراجی[Banned Users]
[]

آمار و ارقام سايت انجمن تخصصي كارمنآمار و ارقام سايت انجمن تخصصي كارمن

موضوع ها
1,416
نوشته ها
2,145
کاربران
1,600
کاربران فعال
25

به جدید ترین عضو انجمن, Farley317 خوش آمد میگوییم.

Blogs
0
Entries
0
Last 24 Hours
0

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده